بدينوسيله توافق نامه سطح خدمات ثبت احوال استان گلستان به اطلاع مي رسد :

1-تارنماي اداره کل ثبت احوال استان گلستان امکان پيگيري انتقادات پيشنهادات، شکايات و ارتباط با مسئولين را در اسرع وقت فراهم نموده است

2-در قسمت "تماس با ما" اطلاعات تماس مدير، معاونين و کليه ادارات تابعه ذکر شده است

3-به محض ثبت پيشنهاد يا انتقاد، موضوع در کوتاهترين زمان ممکن پيگيري و مطرح مي گردد

وب سايت اداره کل ثبت احوال استان گلستان بصورت تمام وقت و در هفت روز هفته در دسترس متقاضيان محترم بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فني، به مخاطبان اطلاع‌رساني خواهد شد

زمانهاي خروج از دسترس به شرح ذيل به اطلاع مي رسد

دليل از دسترس خارج شدن --- بازه زماني --- تاريخ اعلام