ثبت احوال استان گلستان :

پس از تصویب قانون 1304 ، ادارات ثبت احوال استراباد (گرگان فعلی) و دشت گرگان (گنبد کاووس فعلی) ، در سال 1305 تأسیس شد.

به جز این دو اداره ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، یازده اداره دیگر در شهر‌ها تأسیس و زمینه خدمت‌رسانی بهتر فراهم گردید.

در حال حاضر ، در استان گلستان سیزده اداره ثبت احوال مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

از برنامه‌های آتی ثبت احوال در استان ، گسترش زمینه‌های خدمت‌رسانی در قالب تأسیس نمایندگی ثبت احوال در مرکز هشت بخش منتخب است.

از این نمایندگی‌ها ، تأسیس نمایندگی فندرسک در شهر خان‌ببین شهرستان رامیان به انجام رسیده نمايندگي‌هاي چشمه‌ساران ، داشلي برون و گاليكش در شرف افتتاح است و بقیه موارد در حال پی‌گیری می‌باشد.