اداره کل ثبت احوال استان گلستان


جهت استفاده از ميز خدمت سازمان ثبت احوال کشور ميتوانيد روي تصوير بالا کليک نماييد

------------------------------------------

ميز خدمت

پرسش و پاسخ

تعرفه خدمات

دفاتر پيشخوان


پيوندهاي کاربردي در سامانه سازمان ثبت احوال کشور

خدمات الکترونيک

شناسنامه خدمات

خدمات شناسنامه اي

خدمات کارت شناسايي ملي

قوانين و مقررات

فرهنگ نام و نام گزيني

شناسنامه و کارت ملي مکشوفه

سوالات متداول


(جديد) پيوندهاي کاربردي در سامانه سازمان ثبت احوال کشور

خدمات ثبت احوال

تعرفه خدمات

*** تاريخ بروز رساني : 23 شهريور ماه 1398 ***

سامانه راهبري ميز خدمت(نظرسنجي و پيگيري خدمات ارائه شده در ميز خدمت)